ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જખન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. યદા ] अ. જ્યારે; જે વખતે.