ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જયન્તી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. જન્મ દિવસ; મહાપુરુષોની વાર્ષિક તિથિ.
૨. [ હિં. ] स्त्री. રાયશીંગણી.