ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જયન્તી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. જન્મ દિવસ; મહાપુરુષોની વાર્ષિક તિથિ.
[ હિં. ] स्त्री. રાયશીંગણી.