ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયાદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] वि. જાસ્તી; વધારે; અધિક.