ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયાનફાયદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ઝિયાન ( નુકસાન ) + અ. ફાયદા ( લાભ ) ] पुं. નુકસાન અને ફાયદો; નફોતોટો.