ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ઝિયાન ] न. નુકસાન; હાનિ; તોટો; ક્ષતિ.