ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયારતગાહ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] स्त्री. દરગાહ.
૨. स्त्री. પવિત્ર સ્થાન; તીર્થ.