ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયારત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. જારત; મુસલમાનોમાં મરણને ત્રીજે દિવસે કરવામાં આવતી ઉઠમણાની ક્રિયા.
૨. स्त्री. તીર્થદર્શન.
૩. स्त्री. દર્શન.
૪. [ અ. ઝિયારત ] स्त्री. પવિત્ર સ્થાનને ભેટ.