ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિરાહત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. જરહ ( તેણે ઘા કર્યો ) ] पुं. ઘા.