ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભણાસ્ત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ જૃંભકાસ્ત્ર.