ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. જૃંભક નામનું એક અસ્ત્ર.
न. બગાસું ખાવું તે; બગાસું.
न. વિકાસ; પહોળું થવું તે; ખીલવું તે.
वि. બગાસું ખાનાર.