ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભિકા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. એ નામના વ્યંતર દેવ. તેના ૨૬ ભેદ છે. સંધ્યા વેળાએ, મધ્ય રાત્રિએ, સવારે, બપોરે અસ્તુ, અસ્તુ કરતા તેઓ આ લોકમાં વિચરે છે.
[ સં. ] स्त्री. આલસ્ય; આળસ.
स्त्री. બગાસું.