ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભિણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] स्त्री. એક જાતની વનસ્પતિ; એલાપર્ણી લતા.