ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] अ. क्रि. આળસ.
पुं. બગાસું.
पुं. વિકાસ.