ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેરબારી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. દુ:ખ; આપત્તિ.
[ ફા. ] स्त्री. પરેશાની; હાર.