ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝંજેરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ચાલવાથી જમીન ઉપર પડતી પગના તળિયાની છાપ.