ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝંઝરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] स्त्री. જાળી.
૨. स्त्री. ધાતુનો હોકો.
૩. स्त्री. નાની હોડીને આસપાસ ફેરવવાની રમત.
૪. स्त्री. લોઢાનો સળિયો.
૫. वि. કાણાવાળું.