ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝાબલું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. જમીન ઉપર થોડા પાણીનું ભરાયેલું ખાબોચિયું.