ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિયાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ ફા. ] पुं. ઈજા; અડચણ.
૨. पुं. નુકસાન; ખોટ.
૩. वि. ભયંકર.