ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિયાન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. ઈજા; અડચણ.
पुं. નુકસાન; ખોટ.
वि. ભયંકર.