ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિલમા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. એક પ્રકારનું ધાન્ય. તે સંયુક્ત પ્રાંતમાં થાય છે.