ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિલમિલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. ચકચકાટ મારતું.
वि. પાતળું.