ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીંટવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. ખડકવું.
स. क्रि. વળગાડનું; બઝાડવું.