ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીંટું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ઝાંખરૂં; કાંટાનું જાળું.
न. લફરું; વળગણ; પીડા; પૂંછડું.