ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીચ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જન્મકુંડળી.
[ ફા. ] पुं. જન્મનક્ષત્ર.