ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝુરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

पुं. ધણી; પતિ; વર.
पुं. ધર્મસ્થાનમાં પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરેલ ફળફળાદિ અથવા ખોરાકની વસ્તુ.