ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૂદફહમી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. તીવ્ર બુદ્ધિવાળા હોવાપણું; કુશાગ્રતા.