ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટકુલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. નકશી કરવાનું એક જાતનું ઓજાર.
स्त्री. પથ્થર કાપવાનું એક ઓજાર.
स्त्री. વાટકી જેવડું કાગળને ખાંડીને બનાવેલ સાધન.