ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અં. ટિકેટ ] स्त्री. ટિકિટ. જુઓ ટિકિટ.