ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાકર્તા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ટીકાકાર.