ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાદ્રવ્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. દવામાં વપરાતી રસી; `વૅક્સિન`.