ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાપત્ર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. કોઈ પણ વસ્તુ અથવા બાબત ઉપર ચર્ચા કરતો કાગળ.