ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીનપાટિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. કિમત વગરનું માણસ; હલકું માણસ; બે દેડકાનું માણસ.