ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટૂમતામ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઘરેણું.
पुं. નજીવી બાબત.