ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોંકવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. આઘાત પહોંચાડવો; હાથથી બજાવવું; હાથ કે લાકડીથી મારી અવાજ કરવો.
स. क्रि. મારવું; પ્રહાર કરવો.