ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠોણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. જુદા જુદા રંગના દોરાને ભેગો કરીને બનાવેલું ફીંડલું.