ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડગાવવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. ડગે એમ કરવું; હલાવવું; ચલાવવું; હચમચાવી નાખવું; ડગમગાવી દેવું; ચલાયમાન કરવું.