ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડગાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. ડગવાની ક્રિયા થવી; ડગમગવું.