ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢગણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પિંગળનો એક માત્રિક ગણ; છંદશાસ્ત્રમાં માત્રાવૃત્તપ્રસિદ્ધ એક ગણ.