ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢાંખરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. વૃદ્ધ સ્ત્રી; ડોસી.