ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેનકલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. કપડાં વેતરવાની રીત.
૨. स्त्री. કપડાંની પહોળાઈ જોડવાની રીત.
૩. स्त्री. પાણી ખેંચવાનું એક જાતનું યંત્ર.