ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેનકી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ઢેનકા.