ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેનઢા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. ગર્ભાવસ્થા.
पुं. મોટું પેટ.