ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેનઢા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] पुं. ગર્ભાવસ્થા.
૨. पुं. મોટું પેટ.