ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢેફાવા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. થોડે દૂર; ઢેફું ફેંકતાં જાય તેટલું દૂર; નજીક; પાસે.