ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢોંગાચાર્ય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. દંભી માણસ; ધૂર્ત.