ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદણવણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નંદનવન ] न. મેરૂ પર્વત ઉપરનું એ નામનું એક વન.