ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નન્દા ] स्त्री. ( પ્રાકૃત ) પડવો, છઠ અને અગિયારશ એ ત્રણ તિથિનું નામ.
૨. स्त्री. શ્રેણિક રાજાની એ નામની રાણી.