ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગણ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) બે માત્રાનો એક માત્રિક ગણ.