ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગરાય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગરાજ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) પર્વતોનો રાજા; મેરુ પર્વત.