ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ પ્રા. ] स्त्री. નગરી; પુરી.