ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગર ] न. ( પ્રાકૃત ) શહેર.