ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણચ્ચણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નર્તન ] न. ( પ્રાકૃત ) નાચ; નૃત્ય.